SAFFROX (ספרוקס) לשיפור מצב הרוח אנו חיים בעולם מלחיץ, שלעיתים לא קל לרבים מאתנו: עומס העבודה, יוקר המחיה, מחירי הדיור והידרדרות המצב הכלכלי משפיעים על האופן שבו אנו מרגישים ומובילים לירידה במצב הרוח של ישראלים רבים. סקר של…