הכנסת השש-עשרה מגנזיום – צריכתו, תפקידיו וחשיבותו מוגש לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מסמך זה נכתב לקראת דיון של ועדת העבודה

דילוג לתוכן