הכנסת השש-עשרה פרוטוקול מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות גילויים על השפעת המגנזיום על הבריאות ואיכות החיים.

אתר הכנסת

דילוג לתוכן