RSV Hypertonic Saline מי מלח בריכוז היפרטוני 3%.

לשימוש במכשירי אינהלציה במצבים של ברונכיוליטיס וזיהומים במערכת הנשימה.

בהתאם להנחיות הקליניות של החברה הישראלית לרפואת ריאות ילדים (חיפ"פ), החברה הישראלית לאירוסולים ברפואה, האיגוד הישראלי לרפואת ילדים מדצמבר 2011.

25 מיכלים ח"פ בנפח 5 מ"ל.
ללא חומרים משמרים

ברונכיוליטיס חדה, מחלה נגיפית בד"כ, שכיחה בתינוקות ומתרחשת בעיקר בחורף.

הטיפול במחלה הוא תומך בעיקרו ומבוסס על הקפדה על הידרציה ותוספת חמצן בעת הצורך.

בשנים האחרונות במחקרים לא מעטים ברחבי העולם, הוכחה היעילות של טיפול באינהלציות סליין היפרטוני בתינוקות מאושפזים שסובלים מברונכיוליטיס חדה.

טיפול באינהלציות סליין היפרטוני הביא לשיפור קליני וקיצור משך האישפוז.

סליין היפרטוני פועל על ידי העלאת גובה הנוזל המצפה את דפנות דרכי האויר,הפחתת הבצקת בשכבה התת רירית, שיפור התכונות הראולוגיות של הכיח והאצת קצב פינוי המוקוס (mucus clearance=MC).

הוראות שימוש:

לשימוש במכשירי אינהלציה:
כתכשיר יחיד – 4 מ"ל בכוס המכשיר , 3-6 פעמים ביום. במקרים קלים, ניתן להפחית את המנה ל- 2-3 מ"ל.
ניתן להוסיף תכשירים מרחיבי סימפונות ( BRONCHODILATORS ) בהתאם להוראות הרופא המטפל.
לשימוש כטיפות אף:
לטפטף לפי הצורך או בהתאם להוראות הרופא.

חומרים לעיון נוסף: