Magnox B6™ כמוסות מגנזיום בתוספת ויטמינים

התכשיר היחיד שמכיל מגנזיום פטנטי בעל ספיגה מוכחת לתאים
בתוספת סינרגטית של B6 ביחס של 1:10 שמאפשר ספיגה תוך תאית
אופטימאלית גם אנשים בלחץ ובכך לאפשר הקלה במצבי לחץ.


  • היחיד שמכיל מגנזיום פטנטי, המאפשר חדירה אופטימאלית מוכחת במחקר מבוקר לתאים.
  • מכיל בנוסף ויטמין B6 בריכוז גבוה )ביחס של 1:10 מגנזיום:ויטמין B6 ( המאפשר פעילות למניעת לחץ.
  • מכיל ויטמין D להגברת ספיגת המגנזיום.
  • השילוב הוכח כמסייע בשמירה על תפקוד תקין של מערכת העצבים והקלה משמעותית במצבי לחץ.

מגנזיום ולחץ:

הקשר שבין חסר במגנזיום בתאי הגוף והשפעת הלחץ על תפקודו מתועדת במחקרים רבים.
דיאטה דלה במגנזיום הייתה קשורה בעלייה בלחץ ואף בדיכאון .
למרבה הצער, הלחץ גורם לתאי גופנו לאבד מגנזיום ממאגרי התא  ונוצר מעגל אימה שבו לחץ גורם לאובדן מגנזיום אשר גורם להחרפה נוספת בהשפעת הלחץ על תפקוד הגוף. חוסר טיפול
עלול להוביל להעצמת הנזק הנגרם לגוף כתוצאה מהלחץ  המוגבר מחוסר במגנזיום.
אנשים עם רמת מגנזיום נמוכה בתאים עלולים לסבול מתסמיני הלחץ, חרדה, אי שקט, עצבנות
ותסמינים נוספים שלהם השפעה שלילית על איכות חיי האדם ואף על עלייה בתחלואה שונה.
לאנשים הסובלים מחסר תאי ברמת המגנזיום, מציעים לקחת תוספי מגנזיום, אולם למרבה
הצער הספיגה של מגנזיום במערכת העיכול ואחריה לתאים מאתגרת ותכשירי מגנזיום שונים
מראים ספיגה תאית שונה.
המגנזיום המצוי במגנוקס, פטנט המוגן בשלושה פטנטים בינלאומיים, המאפשרת שחרור יוני
מגנזים חופשיים, הוכח במחקר מדעי כנספג בצורה הטובה ביותר לתאי המטרה  . ספיגה זו
מסבירה את יעילותו הרבה בטיפול בחסר במגנזיום ובשיכוך הסימפטומים הנלווים כמו לחץ.

הקשר שבין מגנזיום ויטמין B6 והטיפול בתסמיני הלחץ

1 . צריכת מספקת של ויטמין B6 יכולה לעזור לגוף לייצר נוירוטרנסמיטורים )מתווכים כימיים
נוירונאליים( כמו דופאמין וסרוטנין, אשר תורמים ליכול הגוף להתמודד בדיכאון, לחץ
וחרדה  .
2 . ספיגת מגנזיום מוגברת כתוצאה מנוכחות של ויטמין B6 )כאשר היחס בין מגנזיום לויטמין B6
היא 1-10 (.
3 . גם מגנזיום וגם ויטמין B6 חיוניים בייצור הנוירוטרנסמיטר GABA מגלוטמט. ה- GABA הינו
נוירוטרנסמיטור חשוב בבלימת הפעלת יריות נוירונים ובין היתר בהקלה על סטרס וחרדה.
4 . מתן ויטמין B6 משפיע על שינוי בהפרשת קורטיקוסטרואידים בעקבות לחץ  .
5 . מחקרים במכרסמים הראו שמתן ויטמין B6 תיקן את הרמות של המגנזיום בתאים ומנע כיבי
קיבה בהשפעת לחץ

 

MagnoxB6 stress